Hướng dẫn đăng ký room chat box

Có nhiều bạn gửi email cho admin nói là không biết cách đăng ký nick để chat room bóng chính và bóng ảo, các bạn có thể vào đây xem hướng dẫn đăng ký nhé :

Cách đăng ký chat box để chém gió .

Bước 1 : Bấm vào chữ Set Name
Bước 2 : Bấm vào chữ Sign Up
Bước 3 : Điền Thông tin của bạn gồm những nội dung sau .
Username : Tên bất kỳ viết liền
Password : Mật khẩu của bạn .
Confirm Password : Xác nhận mật khẩu của bạn .
Your Email : Điền Email của bạn .
Xong rồi bạn vào chữ Sign Up để xác nhận thành công Lưu ý : Nếu bấm vào chữ Sign Up mà hiện ra dòng chữ đỏ ở trên khung chatbox , có nghĩa là bạn đăng ký trùng Username hoặc địa chỉ Email đã có người sử dụng , lúc đó bạn cần chọn tên Username khác hoặc địa chỉ Email khác . Nhớ đăng ký xong phải vào email để xác nhận và kích hoạt nhé .

Kích hoạt Email như thế nào ?

Bạn vui lòng vào email bạn vừa đăng ký , kiểm tra xem chatango gửi email cho bạn , bạn vào đó bấm vào đường link mà chatango gửi cho bạn , là bạn đã kích hoạt thành công và chat dc .

Cách đăng nhập chatbox để chém gió .

Bước 1 : Bấm vào chữ Set Name
Bước 2 : Điền tên Username và mật khẩu mà bạn đã đăng ký như ở trên .
Bước 3 : Bấm vào chữ Log in để đăng nhập .

Chú ý : không chat sex , không spam , không bỏ link khác lên nhé , nếu vi phạm sẽ bị band nick mà không cần báo trước , khi band nick rồi các bạn chat sẽ không ai nhìn thấy đâu ….

P/S : Bạn nào không biết tạo nick chat  , có thể dùng nick miễn phí bên dưới nhé :

id : Tuhythaihau

pass: tuhythaihau01

 

id : Vuacanglong

pass: vuacanglong02

 

id : Tieuyentu03

Pass: tieuyentu03

 

id : Gackiem04

Pass: gackiem04

 

id: toilalongdeptroai

pass: toilalongdeptroai

 

id: nghesihoailinh

pass: nghesihoailinh

 

id: caobaquat

pass: caobaquat

 

id: vinhxuanquyenvn

pass: vinhxuanquyenvn01

 

id: suppermenli

pass: suppermenli

 

Id: duongbaho007

Pass:  duongbaho007

 

Id: dongbahothuhuong

Pass: dongbahothuhuong

 

Id: Luubi009

Pass: banhbibanh

 

Id: khongminh123456789

Pass:  khongminh123456789

 

Id: sontung100trieu

Pass: sontung100trieu

 

Id: thanhhariwon8587

Pass: thanhhariwon8587

 

Id: truyenkieunguyendu

Pass: truyenkieunguyendu