Nhận Định Vòng Loại Euro 2020

NHẬN ĐỊNH Belgium vs Cyprus, 02h45 ngày 20/11/2019
NHẬN ĐỊNH Wales vs Hungary , 02h45 ngày 20/11/2019
NHẬN ĐỊNH Slovakia vs Azerbaijan, 02h45 ngày 20/11/2019
NHẬN ĐỊNH Netherlands vs Estonia , 02h45 ngày 20/11/2019
NHẬN ĐỊNH Germany vs Northern Ireland, 02h45 ngày 20/11/2019
NHẬN ĐỊNH Poland vs Slovenia, 02h45 ngày 20/11/2019
NHẬN ĐỊNH Latvia vs Austria, 02h45 ngày 20/11/2019
NHẬN ĐỊNH North Macedonia vs Israel, 02h45 ngày 20/11/2019
NHẬN ĐỊNH Scotland vs Kazakhstan, 02h45 ngày 20/11/2019
NHẬN ĐỊNH San Marino vs Russia, 02h45 ngày 20/11/2019
NHẬN ĐỊNH Ireland vs Denmark, 02h45 ngày 19/11/2019
NHẬN ĐỊNH Spain vs Romania, 02h45 ngày 19/11/2019
NHẬN ĐỊNH Malta vs Norway, 02h45 ngày 19/11/2019
NHẬN ĐỊNH Italy vs Armenia , 02h45 ngày 19/11/2019
NHẬN ĐỊNH Greece vs Finland, 02h45 ngày 19/11/2019
NHẬN ĐỊNH Liechtenstein vs Bosnia & Herzegovina, 02h45 ngày 19/11/2019
NHẬN ĐỊNH Sweden vs Faroe Islands, 02h45 ngày 19/11/2019
NHẬN ĐỊNH Gibraltar vs Switzerland, 02h45 ngày 19/11/2019
NHẬN ĐỊNH Moldova vs Iceland, 02h45 ngày 18/11/2019
NHẬN ĐỊNH Albania vs France, 02h45 ngày 18/11/2019
NHẬN ĐỊNH Andorra vs Turkey, 02h45 ngày 18/11/2019
NHẬN ĐỊNH Kosovo vs England, 00h00 ngày 18/11/2019
NHẬN ĐỊNH Bulgaria vs Czech Republic, 00h00 ngày 18/11/2019
NHẬN ĐỊNH Luxembourg vs Portugal, 21h00 ngày 17/11/2019
NHẬN ĐỊNH Serbia vs Ukraine, 21h00 ngày 17/11/2019
NHẬN ĐỊNH Germany vs Belarus, 02h45 ngày 17/11/2019
NHẬN ĐỊNH Northern Ireland vs Netherlands, 02h45 ngày 17/11/2019
NHẬN ĐỊNH Israel vs Poland, 02h45 ngày 17/11/2019
NHẬN ĐỊNH Austria vs North Macedonia, 02h45 ngày 17/11/2019
NHẬN ĐỊNH Croatia vs Slovakia , 02h45 ngày 17/11/2019
NHẬN ĐỊNH Slovenia vs Latvia, 00h00 ngày 17/11/2019
NHẬN ĐỊNH Russia vs Belgium, 00h00 ngày 17/11/2019
NHẬN ĐỊNH San Marino vs Kazakhstan, 00h00 ngày 17/11/2019
NHẬN ĐỊNH Azerbaijan vs Wales, 00h00 ngày 17/11/2019
NHẬN ĐỊNH Cyprus vs Scotland , 21h00 ngày 16/11/2019
NHẬN ĐỊNH Bosnia & Herzegovina vs Italy, 02h45 ngày 16/11/2019
NHẬN ĐỊNH Spain vs Malta, 02h45 ngày 16/11/2019
NHẬN ĐỊNH Switzerland vs Georgia, 02h45 ngày 16/11/2019
NHẬN ĐỊNH Denmark vs Gibraltar, 02h45 ngày 16/11/2019
NHẬN ĐỊNH Romania vs Sweden, 02h45 ngày 16/11/2019
NHẬN ĐỊNH Finland vs Liechtenstein, 00h00 ngày 16/11/2019
NHẬN ĐỊNH Armenia vs Greece, 00h00 ngày 16/11/2019
NHẬN ĐỊNH Norway vs Faroe Islands, 00h00 ngày 16/11/2019
NHẬN ĐỊNH Albania vs Andorra, 02h45 ngày 15/11/2019
NHẬN ĐỊNH France vs Moldova , 02h45 ngày 15/11/2019
NHẬN ĐỊNH Serbia vs Luxembourg, 02h45 ngày 15/11/2019
NHẬN ĐỊNH Portugal vs Lithuania, 02h45 ngày 15/11/2019
NHẬN ĐỊNH England vs Montenegro, 02h45 ngày 15/11/2019
NHẬN ĐỊNH Czech Republic vs Kosovo, 02h45 ngày 15/11/2019
NHẬN ĐỊNH Turkey vs Iceland, 00h00 ngày 15/11/2019
NHẬN ĐỊNH Gibraltar vs Georgia, 01h45 ngày 16/10/2019