Pháp – Đức và Bồ Đào Nha – Khi những duyên nợ trùng phùng