U23 VIỆT NAM vs U23 UAE – Điểm quân trước đại chiến