Việt Nam thắng Indonesia với cú ra chân tuyệt đỉnh của Hoàng Đức